Llinell Gymorth Cymorth a Chyngor 24awr

0800 132 737

neu tecstiwch 'helpu' i

81066

Nid ar gyfer Penodiadau

Gwefan

Cymorth yn y Gwaith

A oes gennych gyflwr iechyd sydd yn eich cadw i ffwrdd o’r gwaith, neu’n achosi problemau i chi yn y gwaith?

Os ydych yn byw neu’n gweithio yn siroedd Conwy, Dinbych, Gwynedd, Môn (Gogledd Cymru) efallai eich bod yn gymwys am gymorth drwy wasanaeth ‘Cymorth yn y Gwaith'.

Mae Cymorth yn y Gwaith yn darparu cymorth cyfrinachol ac am ddim cadw swyddi, gan gynnwys mynediad i ofal iechyd wedi’i deilwra ac yn canolbwyntio ar waith. Gall hynny gynnwys ffisiotherapi a gwasanaethau therapi seicolegol wedi’u dylunio i gynorthwyo pobl i ddychwelyd i waith neu i reoli cyflwr iechyd mewn gwaith.


Gall hyn gynnwys:  problem cyhyrysgerbydol  - •problem iechyd meddwl


Os ydych mewn gwaith ar hyn o bryd ond bod eich cyflwr iechyd yn effeithio ar eich cynhyrchiant, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol i siarad ag un o’n cydlynwyr achos.


Os ydych yn byw neu’n gweithio yn siroedd Conwy, Dinbych, Gwynedd neu Fôn, gallwch gysylltu â Cymorth yn y Gwaith ar 01745 336442 / Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.


Os ydych i ffwrdd o’r gwaith ar hyn o bryd neu mewn perygl o fod yn absennol oherwydd salwch am bedair wythnos, dylech ehangu’r cynllun a fydd yn darparu asesiad iechyd galwedigaethol a chyfeirio atom am gymorth pellach lle bo’n briodol.


Ariennir Cymorth yn y Gwaith gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Fe’i cyflwynir mewn partneriaeth â Strategaeth Dinas y Rhyl.