MewngofnodiLlinell Gymorth Cymorth a Chyngor 24awr

0800 132 737

neu tecstiwch 'helpu' i

81066

Nid ar gyfer Penodiadau

Gwefan

Visitor Information


Visits today:54
Visits in this month:1316
Recorded Since:19-07-2013

Defnyddio'r Gwasanaeth

StaffMAE MEDRA YN PARHAU I DERBYN CYFEIRIADAU. MAE EICH IECHYD A DIOGELWCH YN BWYSIG IAWN I NI. OHERWYDD SEFYLLFA COVID-19 A'R RISG IECHYD MAE RHAN FWYAF O CWNSELWYR NAWR YN DEFNYDDIO NAILL AI CWNSELA DROS Y FFÔN NEU FIDEO / APPS. OS BYDDAI’N WELL I CHI DERBYN CWNSELA WYNEB YN WYNEB PLIS NODWCH HYN PAN Y BYDDWCH YN FFONIO NEU E-BOSTIO NI 01248 712865 Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

Sut mae’n gweithio

Mewngofnodi gan ddefnyddio :


a) Yr Enw Defnyddiwr a'r Cyfrinair ar eich taflen neu poster Medra.

b) Neu gofynnwch am y manylion yma gan eich adran Adnoddau Dynol neu Rheolwr Llinell.

c) Neu cysylltwch gyda ni.

  • Dewiswch un o'r cwnselwyr o'r rhestr. Gallwch ddewis cwnsler o unrhyw ardal a threfnu'n uniongyrchol dros y ffôn neu e-bost pryd a lle i gwrdd. Os dewiswch e-bostio, cynhwyswch 'Medra' yn y blwch 'Pwnc'.
  • Os byddai’n well gennych cwnsela dros y ffôn cysylltwch â’r swyddfa trwy ebost neu ffôn.
  • Ewch â’ch ID staff (bathodyn enw neu slip cyflog) i’ch apwyntiad cyntaf, er mwyn cadarnhau eich cymhwysedd.
  • Nid oes rhaid i chi gael caniatâd eich cyflogwr na rhoi gwybod iddynt eich bod yn defnyddio’r gwasanaeth.
  • Os rydych angen help i drefnu amser i ffwrdd o’r gwaith i mynychu, gellir gwneud hyn yn disylw trwy gysylltu gyda Adran Adnoddau Dynol neu Adran Bersonel.
  • Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar gyfer problemau gwaith, problemau perthynas neu problemau bersonol a allai fod yn effeithio ar eich gallu i ymdopi â’ch Gwaith.
  • Os byddai'n well gennych, ar ôl eich sesiwn gyntaf, weld rhywun arall am unrhyw reswm, rhowch wybod i'ch cwnselydd ac dewiswch cwnselydd arall o'r rhestr.
  • Am unrhyw gymorth pellach, cysylltwch â Medra ar 01248 712865 neu e-bostiwch Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. . Nid oes rhaid i chi rhoi eich enw.

Cyfrinachedd

Mae cwnselwyr yn annibynnol o eich cyflogwr ac yn dilyn rheolau proffesiynol llym sy’n diogelu eich hunaniaeth a chynnwys y sesiynau.
Mae'r gwasanaeth cwnsela hwn ar gyfer unrhyw sefyllfa lle mae natur y broblem neu'r teimladau y mae yn achosi yn golygu y byddai help o'r tu allan i'r gweithle yn fwyaf addas. Cynlluniwyd i ategu unrhyw wasanaethau Adnoddau Dynol, Iechyd Galwedigaethol neu gwasanaethau Gyngor ac Arweiniad mewnol.